Plan Reactívate Cursos Formación

Grandes descontos co novo PLAN REACTÍVATE 2015/16 de Cursos de Formación no eido do tempo libre. Pide máis info cubrindo o formulario que hai debaixo:

cartel plan reactivate 2016-05

CURSO DE DIRECTOR/A DE CAMPOS DE TRABALLO

 • DATAS: Decembro 2015: Días 11, 12 , 13, 18, 19 e 20
 • DURACIÓN: 50 horas teórico-prácticas + prácticas nun Campo de Traballo de 12 días).
 • HORARIO: fins de semana: Venres de 16:00 a 21:00 horas, e sábados e domingos de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas.
 • LUGAR: Travesía da Eiriña 7 Baixo. 36004 Pontevedra
 • CONTIDOS: Psicosocioloxía, Dirección de equipos e liderazgo, Intervención educativa, Xestión, Planificación e deseño de proxectos de intervención.
 • PREZOS: PROMOCIÓN “TRAE UN AMIGO”:120€. Desconto Carné Xove, Estudante ou Desempregados: 130€. Prezo sen descontos: 140€
 • REQUISITOS: Estar en posesión do título de director/a de actividades de tempo libre e acreditar unha experiencia de traballo como director do equipo de animación de, alomenos, un campamento de 12 días.
 • TITULACIÓN: Titulación Oficial homologada pola Xunta de Galicia.

LICENCIA DE NAVEGACIÓN (ANTIGUO TITULÍN)

 • DATAS: 30 de abril 2016.
 • DURACIÓN: 6 horas teórico-prácticas
 • HORARIO: sábados de 09:00 a 15:00 horas.
 • LUGAR: Pontevedra
 • CONTIDOS: Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia de motor adecuada a la misma según su fabricante, navegación diurna hasta 2 millas de cualquier dirección de puerto, marina o lugar de abrigo, así como el manejo de motos acuáticas de clase C (55 CV).
 • PREZOS: PROMOCIÓN “TRAE UN AMIGO”: 180€, Desconto Carné Xove, Estudante ou Desempregados: 185€. Prezo sen descontos: 195€
 • REQUISITOS: Tener los 16 años cumplidos y realizar un examen psicofísico (o fotocopia do carné de conducir con una fecha de renovación de menos de 2 años).
 • TITULACIÓN: Titulación Oficial homologada pola Federación galega de motonáutica.

INICIADOR DE PIRAGÜISMO

 • DATAS: 7 e 8 de maio 2016.
 • DURACIÓN: 20 horas teórico-prácticas
 • HORARIO: sábado e dominog de 09:00 a 15:00 e de 16:00 a 21:00 horas.
 • LUGAR: Pontevedra
 • CONTIDOS: Nocións básicas do piragüismo, seguridade, primeros auxilios básicos, metodoloxía, técnica e regulamento.
 • PREZOS: PROMOCIÓN “TRAE UN AMIGO” 98€, Desconto Carné Xove, Estudante ou Desempregados: 110€. Prezo sen descontos: 128€
 • REQUISITOS: Ser maior de 16 anos. Ter o título da ESO ou equivalente (FP, Bacharelato, Universidade…). Non precisas formación previa.
 • TITULACIÓN: Titulación Oficial da Federación galega de Piragüismo (FEGAPI)

 CURSO OFICIAL DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

 • DATAS: de luns a venres maio e xuño 2016.
 • DURACIÓN: 350 horas (200 horas teórico-prácticas + 150 horas prácticas).
 • HORARIO: de luns a venres: de 09:00 a 14:00 e de 16:00 e 21:00 horas. Do 23 de maio ó 17 de xuño de 2016.
 • LUGAR: Residencia de Estudantes Afundación Abanca. Av. Vigo, Pontevedra.
 • CONTIDOS: Animación, Psicosocioloxía, Metodoloxía educativa, educación ambiental, saúde e actividades náuticas e de aventura.
 • PREZOS: PROMOCIÓN “TRAE UN AMIGO” e pagade 198€ cada un. Desconto Carné Xove, Estudantes e Desempregados: 225€. Prezo sen descontos: 250€
 • REQUISITOS: Ser maior de idade e estar en posesión do graduado de ESO, graduado escolar ou equivalente.
 • INCLÚE: Formación específica en deportes náuticos e de aventura.
 • TITULACIÓN: Titulación Oficial homologada pola Xunta de Galicia.

 

Pide información dos cursos do PLAN REACTÍVATE 2015, cubrindo o seguinte formulario:

O seu nome (requerido)

O seu e-mail (requerido)

Curso do que precisa información

A súa mensaxe

De acuerdo con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, solicitamos su consentimiento para poder remitirle información sobre actividades y servicios de nuestra entidad que estimamos puedan ser de su interés. Por tanto, si desea concedernos dicha autorización le rogamos haga click en el botón abajo indicado.

SI acepto expresamente que MAREXADA. DEPORTE, LECER E CULTURA, S.L. me remita información por correo electrónico u otro medio de comunicación similar.